Süryani büyüsümü papaz büyüsümü

Süryani büyüsümü papaz büyüsümü

Halk arasında süryani büyü olarak bilinen Süryani büyüsünü Her süryani din adamın’dan ziyade Haramiceyi yani eski Süryaniceyi bilen din adamları yapabilir derlersede esas Vartonca bilen Papazlar tarafın’dan yapılan Cepelenyan Ritüelini biz anadoluda Papaz büyüsü deriz.Ermeni büyüsü aşk büyüsü tanımıyla çok kişinin düğününden sonra kırık sürehilerle kendini belli eder oldu.Ermeni aşk bağlama papaz büyüsü yapılacak kişilerin heykellerini kırmızı bir mum bağlarlar. Mum yakılıp mumla bir toprak testinin içine atarlar. dilek hasıl olup evlilik sonrasında bu testi evin bahçesinde kırılıp gömülür ‘ki bu yüyü bozulmasın.Papaz ermeni büyüsü aşk bağlamalarında çokca bir yörede yapıldığı için yıllar sonra kazılan temellerde kırık testiler ve heykeller ortaya çıkmasıyla anlaşılmıştır.